Spolupráce

Zimy v Evropě už nebudou jako dříve – budete součástí těchto změn i vy?

V evropských zemích se vytápění budov podílí na celkových emisích skleníkových plynů zhruba ze 30 %, fosilními palivy je stále vytápěno 82 % domácností. I proto tato oblast budí pozornost politiků, kteří neváhají sáhnout k razantním opatřením, posuďte sami.

  • Ve Vídni bude moci pouze 20 % nově postavených budov používat jako zdroj tepla kotle na zemní plyn či topný olej.
  • Ve Velké Británii nebude možné počínaje rokem 2025 postavit budovu s kotlem na zemní plyn. Tato země rovněž zakáže prodej určitého typu dřeva a uhlí určeného k topení, a to s účinností od února 2023.
  • Vláda Nizozemska plánuje kompletní nahrazení kotlů na zemní plyn do roku 2050.
  • Norsko zakázalo  užívání topného oleje k vytápění rezidenčních budov.
  • Kvůli nadměrnému znečištění ovzduší, vedení města Řím omezuje maximální teplotu v interiéru budov na 18 °C.

Na druhou stranu, napříč Evropou je možné sledovat masivní podporu tepla z obnovitelných zdrojů, zejména pak tepla vyráběného tepelnými čerpadly, které mají celou řadu výhod:

  • Pokud je k provozu čerpadel využita elektřina z obnovitelných zdrojů, jedná se o 100 % bezemisní způsob výroby tepla.
  • Tepelná čerpadla lze instalovat jak lokálně v bezprostřední blízkosti jednotlivých budov, tak dálkově coby zdroj tepla distribuovaného potrubím.
  • Zkušenosti z tradičních trhů, jako jsou např. Švédsko, Francie, Holandsko či Velká Británie, ukazují, že tepelná čerpadla jsou schopna dodávat stabilní objemy levného tepla bez ohledu na aktuální povětrnostní situaci.
  • Velká tepelná čerpadla mají schopnost dodávat teplo celým městským čtvrtím či městům, příkladem jsou např. Mnichov, Kodaň, Curych, Toskánsko, okolí Birminghamu apod., kde tepelná čerpadla hrají významnou roli ve výrobě tepla dodávaného dálkovým způsobem.

Celosvětově, trh s tepelnými čerpadly rostl v uplynulých letech ročním tempem okolo 20 %, přičemž v budoucnosti lze očekávat další zrychlení způsobené investicemi na podporu ekonomik, jež by měly z velké části směřovat právě do podpory obnovitelných zdrojů energií, ať už jde o dopravu, výrobu tepla či podporu infrastruktury.

Pokud aktuálně vybíráte zdroj tepla pro svou novostavbu či coby náhradu za stávající kotel, věnujte zvýšenou pozornost tepelným čerpadlům. 

Zdroj obrázku: Alexxxey / Shutterstock.com

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button