Spolupráce

Studium psychologie pro sebeuvědomění a osobní růst

Prozkoumejte tajemství lidského chování, objevujte sílu emocí a naučte se pomáhat druhým – psychologie otevírá dveře k hlubšímu porozumění lidského světa.

Psychologie a seberozvoj jsou nerozlučně spjaty, jelikož psychologické poznatky a principy mohou hrát klíčovou roli při dosahování osobního růstu. Psychologie nám poskytuje vhled do fungování naší mysli, emocí a chování, což nám umožňuje lépe porozumět sobě samým. Můžeme skrze ni objevit své silné stránky, správně identifikovat naše překážky a omezující přesvědčení, nebo se naučit rozvíjet zdravé a efektivní strategie pro dosažení svých cílů. Cílem každého z nás by mělo být dosažení vnitřního růstu, harmonie a životního naplnění. Stává se tak mocným nástrojem, který nám umožňuje lépe chápat sami sebe a aktivně pracovat na svém osobním rozvoji.

Pokud toužíte v oblasti psychologie po vlastním seberozvoji a chtěli byste se naučit, jak v tomto směru pomáhat i ostatním, tak právě pro vás otevřela v loňském roce pražská Cambridge Business School nový studijní program MBA Sociologie a psychologie, který se stal hned od začátku jedním z nejoblíbenějších programů a už letos se dočkal i své plnohodnotné online varianty.

Zaměření na praktické znalosti

MBA program Sociologie a psychologie se zaměřuje na společenské procesy a aplikaci teorie na konkrétní situace s využitím nejnovějších poznatků z oblasti psychologie. Studenti se seznámí se základy a historií psychologie, porozuměním sociálnímu řádu a jeho vlivem na společnost, problematikou sociální psychologie a typologií osobností a jejich přínosem pro efektivní rozvoj jednotlivců, týmů i společností. Program poskytuje studentům možnost získat užitečné znalosti a praktické dovednosti v oblasti etiky, psychologie práce a organizační psychologie. Jedním z hlavních cílů studia je naučit studenty principy řešení a prevence konfliktů, vyjednávání a strategie jejich řešení.

Formát výuky

Studium trvá jeden rok. Během tohoto období se v kombinované formě výuky konají čtyři víkendová setkání s lektory a zbytek studia probíhá prostřednictvím e-learningové platformy, která umožňuje komunikaci s lektory a nabízí online knihovnu i ostatní studijní materiály potřebné ke studiu. Při online typu výuky pak již nutnost fyzické účasti zcela odpadá, jelikož přednášek se účastníte prostřednictvím online konference. Cílem je maximalizovat výukový zážitek a zároveň poskytnout všem studentům dostatek flexibility, aby si mohli přizpůsobit studium svým časovým možnostem a aplikovat získané znalosti v praxi.

Osvědčený systém studia

Cambridge Business School přináší přidanou hodnotu studia MBA prostřednictvím své prověřené kvality, která byla oceněna i udělením prestižní britské akreditace ASIC. Kromě široké nabídky studijních programů nabízí škola také vlastní online i offline knihovnu, celou řadu studijních benefitů, zkušený lektorský tým a prověřený systém studijní podpory. Studenti mají také možnost účastnit se různých přednášek, seminářů pro veřejnost, setkání s odborníky z podnikatelského prostředí. Více informací o studiu a jeho výhodách naleznete na webových stránkách Cambschool.cz.

Zdroj fotografií: Canva.com

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button