Spolupráce

Přeprava nebezpečného nákladu nemusí být složitá – pokud se obrátíte na ty správné odborníky

Běžná přeprava zásilek asi pro nikoho z nás není žádnou novinkou. Může se ale stát, že budete výjimečně potřebovat přepravit balík velkých rozměrů, nebo dokonce zásilku obsahující nebezpečný nebo rizikový obsah. Co v takovém případě dělat?

Přeprava nebezpečných látek či látek probíhá v tzv. režimu ADR. Jde o zkratku slov Accord Dangereuses Route a do češtiny ji překládáme jako dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Tato dohoda následně jasně určuje a definuje, jak taková přeprava probíhá a jaké podmínky je třeba dodržet. Jelikož se jedná o složité a přesně dané postupy, je vhodné vždy oslovit odbornou firmu, která se na tento typ přepravy specializuje a dovede zajistit, že budou všechny požadavky přesně naplněny. Takovou firmou je FOFR – česká přepravní společnost, která se na ADR specializuje. FOFR působí po celé republice, a kromě ADR je jeho dominantou také přeprava nadměrných nákladů nebo zásilek, takže není problém si jejich služby objednat odkudkoliv. Garantovat můžeme pružnou a kvalitní službu, která je spolehlivá a vyhovuje veškerým předpisům.

Jak je to s odpovědností?

Odpovědnost za bezpečný transport nebezpečných látek je na dopravci, ale také na osobě, která náklad předává, nakládá a vykládá. Je třeba v k přepravě vybrat vhodný dopravní prostředek a zároveň také odborně proškolit řidiče takového nákladu a nebezpečný náklad viditelně a jasně označit i opatřit všemi potřebnými doklady. Právě proto je vhodné spolupracovat se společností, která má zkušenosti a ví přesně, co přeprava ADR zahrnuje a na co je potřeba myslet.

Kdy se jedná o nebezpečný náklad?

Jak vůbec poznáme, že se jedná o látku, která podléhá zvláštnímu režimu? Obvykle jsou to látky nebo předměty, které mají potenciál ohrožovat zdraví osob, bezpečnost majetku a životního prostředí. Typicky to tedy budou látky hořlavé, žíravé nebo toxické.

Zdroj náhledového obrázku: FOFR CZ

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button