Nezařazené

Do Národního parku proto vypustili 15 vlků. Ani ve snu netušili, co se pak bude dít

Jeden z nejúžasnějších vědeckých poznatků posledních 50 let se nazývá „trofické kaskády“.

Trofické kaskáda je v podstatě ekologický proces, který začínáme na vrcholu potravního řetězce a pomalu si prošlapáváme cestičku až na jeho konec. Jeden z nejlepších příkladů tohoto jevu se stal právě v Yellowstonském národním parku (USA) v roce 1995 poté, co do něj byly vypuštěni vlci.

Vlci jsou opravdu dobří v zabíjení vysoké zvěře. Jak se ale později ukázalo, díky svým stravovacím návykům pomáhají přežít i ostatním zvířatům.

Vlci v podstatě vidí srnku či jelena takto

V Yellowstone byly vlci vyhubeni před 70 lety. Od té doby populace vysoké zvěře prudce vzrůstala. Neexistoval zde totiž žádný přirozený predátor, kterému by museli čelit. I přesto, že se lidé snažili množství vysoké zvěře dostat pod svou kontrolu, nebyli příliš úspěšní. Proto se uchýlili k radikálnímu řešení – vypuštění vlků do parku.

Vlci nejenže začali vysokou zvěř okamžitě zabíjet a likvidovat, ale dokonce změnili i její dosavadní chování. Zvířata se začala vyhýbat určitým částem parku – především těm, kde by mohla být snadno ulovena. Vegetace v těchto oblastech se začala regenerovat. Stromy dorůstaly do pětinásobné výšky jako předtím.

Zpustošená část země se opět proměnila na živý les, který se stal domovem nových zvířat. Díky vysokým stromům se na toto místo znovu vrátili zpěvní ptáci a bobři. Ti neváhali a postavili v řekách své hráze, čímž vytvořili malé rybníky a zvýšil se tak počet kachen, ondater, vyder, ryb a spousty obojživelníků.

Dále vlci začali zabíjet kojoty. Tím dali šanci na zvýšení počtu myší a králíků, které přilákaly do oblasti lišky, lasice, jezevce, krkavce a sovy.

Orli bělohlaví a jestřábi se také rozhodli zapojit do této úžasné akce. Bylo by přece škoda, kdyby zbytky uhynulých zvířat, které po sobě vlci zanechali, přišli vniveč. Díky tomuto faktu začala růst i populace medvědů.

Co je ale neuvěřitelné?

Vlci dokonce změnili i chování řek. Oživení vegetace způsobilo zpevnění půdy, zmírnění eroze půdy, vytvoření jezírek. Tok řeky se stabilizoval. Ve finále vlci převedli nejen ekosystém národního parku, ale i jeho fyzický vzhled. Co z tohoto příběhu vyplývá? Že na světě je vše propojeno. Způsob našeho chování ovlivňuje nejen ostatních, ale i nás.

Štítky

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button