Spolupráce

Bolest ve slabinách a tříslech: Co takové obtíže znamenají a proč vznikají

Bolest vystřelující do slabin a třísel je charakterizována pocitem bolesti, která se šíří ze zadní části těla do této oblasti. Tato bolest může mít různé projevy a intenzitu, ale často je popisována jako ostrá, bodavá, palčivá nebo tlaková.

Bolest se může do slabin se šíří ze zadní části těla a většinou se jedná o ostré, intenzivní, pichlavé nebo bodavé bolesti. V některých případech se kromě bolesti může objevit také ochablost nebo necitlivost v oblasti slabin a třísel. Tyto příznaky mohou být způsobeny útlakem nervových struktur. Intenzita potíží může být horší při určitých pohybech, jako je zvedání, ohýbání nebo rotace těla.

Někdy může dojít i k oslabení svalů v oblasti slabin a třísel, které je rovněž doprovázeno bolestí. V závislosti na základní příčině se přidávají i další příznaky, jako je například nevolnost, zvracení, horečka, změny v močení, pálení při močení nebo problémy se zažíváním.

Co je však samotná oblast slabin?

Slabiny jsou oblast těla nacházející se mezi podbřiškem a kyčlemi. V lékařském kontextu jsou slabiny označením pro inguinální oblast, která se nachází v přední části břicha, pod břišní stěnou. Tato oblast zahrnuje oblasti mezi břišní stěnou a kyčelní kostí na obou stranách těla.

Lékařský termín pro třísla je inguina. Inguinální oblast je anatomické označení pro tuto část těla. Jedná se o oblast v dolní části břišní stěny a horní části kyčlí. V inguinální oblasti se nacházejí různé struktury, jako jsou svaly, klouby, cévy, lymfatické uzliny a nervy.

Třísla jsou důležitou oblastí těla z hlediska anatomické stavby a funkce. Jsou místem, kde se nacházejí svaly, které umožňují pohyb v bederní oblasti a stabilizují bránici. Jsou také důležitá pro krevní oběh a odvod lymfy v dolní části těla.

Jakou funkci má tříselný kanál?

Tříselný kanál, známý také jako canalis inguinalis, je důležitá anatomická struktura v oblasti slabin. Měří přibližně 5 cm a je ohraničen četnými břišními a pánevními svaly, vazy a šlachami. Skládá se z vnitřního a vnějšího otvoru, které slouží jako vstupy a výstupy do a z kanálu.

Tříselný kanál má významnou úlohu z hlediska průchodu a uchycení různých struktur. U mužů slouží jako průchod pro spermatický provazec, což je soubor struktur vedoucích k varlatům. U chlapců je kanál důležitý pro sestup varlat z dutiny břišní do šourku. V případě žen zase tříselný kanál umožňuje upevnění a fixaci dělohy pomocí vazů, které ji udržují na správném místě.

Tříselný kanál rovněž zajišťuje cestu pro cévy, které směřují do dolních končetin. Mezi tyto cévy patří stehenní tepna (arteria femoralis), která je hlavním cévním zásobením dolní končetiny a dodává okysličenou krev a živiny. Druhou hlavní cévou je stehenní žíla (vena femoralis), která odvádí odkysličenou krev zpět k srdci.

Kromě již zmíněných struktur, jako jsou svaly, vazy a šlachy, obsahuje tříselný kanál také důležité nervy. Jedním z těchto nervů je stehenní nerv, známý také jako nervus femoralis. Tento nerv prochází tříselným kanálem a pokračuje směrem do dolní končetiny. Jeho hlavní úlohou je poskytovat motorickou inervaci a citlivost svalů a kůže v oblasti stehna a dolní končetiny.

Co je to břišní kýla?

Břišní kýla, známá také jako abdominální hernie, je nejčastějším typem kýly. Dochází k ní při vyklenutí pobřišnice přes defekt nebo oslabené místo v břišní stěně. Tento vyklenutý útvar se nazývá kýlní vak a může obsahovat různé orgány, například tenké střevo, tlusté střevo nebo žaludek.

Břišní kýly vznikají v důsledku vytlačování obsahu břišní dutiny přes oslabená místa nebo defekty v břišní stěně. Případně se dutiny dostávají do přetvořených záhybů mezi orgány v břiše. Mohou se vyskytovat jako vnější kýly, které jsou viditelné na povrchu těla, nebo jako vnitřní kýly, které se nacházejí uvnitř břišní dutiny.

Různé typy břišních kýl

Existují různé typy břišních kýl, které se liší podle umístění. Známe pupeční kýlu (umbilikální hernie). Vzniká v oblasti pupku, kde je břišní stěna oslabená a obsah břišní dutiny se přes tuto oblast vyklenuje. Kýla v jizvě vzniká v oblasti pooperační jizvy, kde je břišní stěna rovněž oslabená.

Může se také objevit tříselná kýla (inguinální kýla). Tento typ kýly se nachází v okolí třísel. Vzniká oslabením nebo defektem tříselného kanálu, což způsobuje vyklenutí obsahu břišní dutiny.

Léčba břišní kýly závisí na její velikosti, příznacích a komplikacích. V některých případech může být doporučen chirurgický zákrok, který opraví oslabené místo v břišní stěně a zafixuje tkáň, aby se kýla neopakovala.

Bolest v oblasti třísel

Bolest v oblasti třísel může mít více příčin a může se projevovat různými způsoby. Projevy bolesti v tříslech jsou často individuální a závisí na příčině a závažnosti problému. Každý pacient také vnímá bolest jinak a často hovoříme o subjektivním prožívání bolesti.

Může se projevit jako ostrá a náhlá bolest, která následuje po akutním poranění svalů, vazů nebo kloubů. Často ji doprovází pocit omezení pohybu v oblasti třísel. Naopak tupá a přetrvávající bolest poukazuje na chronický problém. Zde se může jednat o chronické přetížení svalů, zánětlivé onemocnění nebo degenerativní onemocnění kloubů.

Někteří pacienti také pociťují pálení nebo píchání. Bolest v oblasti třísel se může zhoršovat při pohybu, například při chůzi, běhu, zvedání těžkých předmětů nebo při sportovních aktivitách. Tato bolest může některé pacienty také omezovat v pohybu. Dochází u nich k oslabení svalů v oblasti třísel a k potížím s plným rozsahem pohybu. Bolest v tříslech může také vyzařovat do přilehlých oblastí, jako je kyčel, stehno nebo dolní část zad.

Za bolestí často stojí různé příčiny, ať už výše zmíněná kýla, přetěžování, onemocnění, natažení svalů nebo šlach, nebo dokonce úraz. Rozeznáváme i sportovní kýlu.

Sportovní kýla

Jednou z příčin bolesti v třísle může být sportovní kýla. Jedná se o stav charakterizovaný oslabením nebo natažením svalů a vazů v oblasti třísel. Tento stav se často vyskytuje u sportovců a lidí, kteří vykonávají opakované pohyby náročné na tříselné svaly.

Projevy sportovní kýly se mohou lišit, ale často se projevuje bolestí v oblasti třísel během fyzické aktivity nebo po ní. Mezi další možné příznaky a symptomy sportovní kýly mohou patřit bolest v oblasti třísel, oslabení tříselných svalů, diskomfort nebo tlak v tříslech, otok.

Nejčastěji se vyskytuje při sportech, jako je tenis, fotbal, rugby nebo hokej. Zajímavým rysem této kýly je také to, že k nástupu potíží dochází až po delší době po vykonání aktivity. Přibližně polovina postižených uvádí, že bolest nastupuje 24 až 48 hodin po zvýšené fyzické námaze, tréninku. Ve většině případů se tedy nejedná o následek traumatického pohybu.

Zlomenina v oblasti kyčle

Zlomenina krčku stehenní kosti je porucha, při které dochází k přerušení kontinuity kosti v její nejužší části, tzv. krčku. Tato oblast je lokalizována mezi tělem stehenní kosti a hlavicí stehenní kosti, která se napojuje na jamku kyčelního kloubu.

Tento typ zlomeniny se často vyskytuje u starších lidí, zejména u žen, a souvisí s osteoporózou a oslabením kostí. Příčinou zlomeniny krčku stehenní kosti může být také traumatické zranění, například pád nebo silný náraz do kyčle.

Kromě bolesti se projevuje také omezením pohybu, který je rovněž bolestivý. V okolí zlomeniny se může objevit otok, který způsobuje nepříjemné pocity a diskomfort. Zlomenina může vést ke zkrácení postižené nohy, což je často patrné při porovnání délky obou nohou.

Diagnóza zlomeniny krčku stehenní kosti se obvykle potvrzuje pomocí rentgenového snímku, který lékaři umožňuje přesně určit přítomnost a typ zlomeniny.

Léčba zlomeniny v krčku stehenní kosti závisí na řadě faktorů, včetně věku pacienta, typu zlomeniny a celkového zdravotního stavu pacienta. Může zahrnovat chirurgický zákrok, jako je implantace kovové destičky nebo hřebů, nebo nechirurgické metody, jako je znehybnění nohy v sádře nebo ortéze.

Příčinou jsou lymfatické uzliny

Lymfatické uzliny jsou také jednou z možných příčin bolesti v tříslech. Lymfatický systém je součástí imunitního systému organismu. Jejich hlavní úlohou je zachycovat a filtrovat patogeny, jako jsou bakterie, viry a jiné cizorodé látky, a produkovat lymfocyty – bílé krvinky, které bojují proti infekci.

Bolest v tříslech způsobená lymfatickými uzlinami závisí na příčině jejich zánětu nebo zvětšení. Mezi časté příčiny bolesti v tříslech patří zánět mízních uzlin, infekce horních cest dýchacích, sexuálně přenosné choroby nebo rakovina.

Na první pohled se jedná o nesouvisející problémy, ale spojuje je problém s lymfatickými uzlinami a bolest v tříslech. Infekce v blízkém okolí může způsobit zánět lymfatických uzlin. V důsledku zánětu se uzliny mohou zvětšit a být bolestivé na dotek. Některé pohlavně přenosné choroby, jako jsou syfilis, chlamydie nebo genitální herpes, mohou rovněž způsobit zvětšení a bolest lymfatických uzlin v tříslech.

Některé druhy rakoviny, zejména rakovina lymfatického systému (lymfom) nebo rakovina v blízkosti lymfatických uzlin, mohou rovněž způsobit zvětšení a bolest lymfatických uzlin v tříslech.

Jaká je léčba těchto problémů?

Příčinou zvětšených a bolestivých lymfatických uzlin v tříslech je obvykle zánět nebo zvýšená aktivita imunitního systému v reakci na infekci nebo jiný zdravotní problém. Některé závažné příčiny vyžadují lékařskou péči a léčbu.

Léčba zánětu nebo infekce v oblasti třísel závisí na příčině a závažnosti problému. Lékař může nastavit léčbu antibiotiky, zejména pokud je příčinou infekce způsobená bakteriemi. Antibiotika jsou vhodná k zabránění šíření infekce a zmírnění příznaků.

V některých případech postačí také zajistit si dostatečný odpočinek a zaměřit se na osobní hygienu. To zahrnuje pravidelné mytí a udržování čistoty v oblasti třísel. Ke zmírnění příznaků, jako je bolest a zánět, může lékař doporučit používání lokálních léků, jako jsou masti nebo krémy, které obsahují protizánětlivé nebo antiseptické složky.

Pokud je bolest v oblasti třísel způsobena konkrétním problémem, například infekcí močových cest nebo sexuálně přenosnou chorobou, léčba se zaměřuje na odstranění nebo léčbu příčiny. V těchto případech může být nutné další lékařské vyšetření a nasazení vhodné léčby.

V závažných případech, kdy je například přítomen absces (hnisavý zánět) nebo jiná závažná komplikace, může být nutný chirurgický zákrok k odstranění hnisu nebo opravě poškozené struktury.

Zdroj foto: Shutterstock

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button