Spolupráce

Akcie vs. dluhopisy. Kdo je vítězem pro investory?

Při investicích v krátkém nebo středně dlouhém horizontu se mimo jiné nabízí investice do akciových titulů nebo do dluhopisů.

Jaká jsou specifika těchto jednotlivých investic? Na co si dát pozor, jak jednotlivé tituly nakoupit a jaké výhody a nevýhody nákup přinese?

Cenné papíry s výnosem – akcie a dluhopisy

investování přistupujeme proto, abychom zhodnotili naše těžce vydělané peníze. Snažíme se najít co nejvhodnější investici, takovou, abychom měli naše peníze relativně v bezpečí a zároveň abychom dosáhli nějakého zajímavého zhodnocení. A přesně k tomu nám mohou posloužit akcie a dluhopisy.

Někdo chce pouze investici, která dosahuje zhodnocení vyšší, než je míra inflace a někdo zase požaduje vyšší zisky. Co člověk, to jiný přístup.

Pokud však nebudete dělat nic, vaše peníze budou díky inflaci ztrácet na hodnotě. Dluhopisy i akcie jsou cenné papíry. Vydává (emituje) je společnost za účelemzískání kapitálu. Oba cenné papíry však plní rozdílné funkce a jsou investory odlišně vnímány. Pojďme si o nich říct více.

Stručná definice akcií a dluhopisů

Akcie je cenný papír, který potvrzuje vaši majetkovou účast na společnosti obchodované na burze. Stáváte se vlastníkem malé části konkrétní firmy, máte nárok na výplatu podílu na zisku (dividend) a můžete být i součástí řízení firmy (podle počtu akcií). Akcii můžete vlastnit za účelem získávání pravidelné výplaty dividend nebo s akciemi spekulovat (obchodovat je).

Dluhopis je cenný papír, který představuje závazek věřitelské firmy (emitenta) vyplatit v dohodnutém termínu předepsanou částku a úrok. Zjednodušeně řečeno je to stvrzenka na půjčku s dohodnutým úrokem a termínem splatnosti. S dluhopisy je možné obchodovat a postoupit pohledávku jinému věřiteli. K dluhopisům se neváží vlastnická práva ani možnost podílet se na řízení firmy.

Dá se řici, že akcie je „vstupenkou do firmy“, kdežto dluhopis je pouhou půjčkou.

Glasses, pen and calculator on stocks and shares financial graph

Investování do akcií a do dluhopisů

Akcie vydávají akciové společnosti a jejich prostřednictvím získávají kapitál pro rozvoj firmy. Dluhopisy jsou vydávány ze stejného důvodu. Vydávají je nejen firmy, ale i stát.

Státní dluhopisy jsou obecně vnímány jako jedna z nejbezpečnějších investic, bohužel je to ale investice s velmi nízkým zhodnocením (často nižším než míra inflace).

Investoři se zájmem o zhodnocení vkladu často vybírají mezi dluhopisy firemními. Firemní dluhopisy nabízejí zhodnocení začínající kolem 5 % a podle rizikovosti se nabízený úrok může vyšplhat až nad 10 %. Považují se tak za bezpečnější investici. Záleží však na tom, jaký dluhopis budete mít v držení. Pokud by firma zkrachovala, nedostanete nic.

Ročně jsou v České republice emitovány dluhopisy za více než 100 miliard korun!

Nákup a držení akcie provází obvykle větší nejistota. Cena akcie je stanovena nabídkou a poptávkou na burze cenných papírů, během roku může vaše investice zaznamenat růst nebo propad i o desítky procent. Nemáte žádný příslib, že investovanou částku dostanete zpět (stejně jako u většiny investicí), neznáte budoucí zhodnocení a nemůžete se ani spolehnout na výši vyplácených dividend. Podstupované riziko je vykoupeno možností vyšších zisků. Akcie vám mohou udělat klidně 50 % za rok.

Co koupit? Akcie nebo dluhopisy?

Ani akcie ani dluhopisy vám nezaručí návratnost investice. U dluhopisu je rizikem krach společnosti, u akcie pokles hodnoty na burze.

Avšak společnost, která bude prosperovat v termínu splatnosti dluhopisu, má povinnost dostát svým závazkům a vyplatit vám obnos i s úrokem. Dostáváte předem dohodnutou částku. O výši výnosu se budete muset podělit s působením inflace.

Oproti tomu jsou zde akcie, jejichž hodnota je dána prosperitou společnosti. Následným prodejem akcií nebo pravidelným inkasováním dividend můžete získat mnohem více než při investování do dluhopisů. Jakmile jste vlastníkem akciového titulu je třeba pravidelně sledovat situaci na burze. Dluhopisy je třeba sledovat jen v případě, kdy s nimi budete obchodovat na sekundárních trzích.

Investujeme do dluhopisů

Dluhopisy prodává celá řada společností a jsou dostupné i na mnoha internetových tržištích. Právě na internetová tržiště si dejte pozor a raději dluhopis nakupte od společnosti s licencí od ČNB.

Licencované společnosti prověřují finanční zdraví podniku a vyhodnocují riziko každého nabízeného dluhopisu. Z dostupných zdrojů si vypracujte vlastní rešerši a hodnocení podniku. Pomohou vám v tom i zveřejněné účetní výkazy a výroční zprávy. Zároveň se můžete rozhodnout i pro bezpečnější investici a vložit peníze do některého dluhopisového fondu, kdy se o správu fondu stará profesionální tým makléřů. Dluhopis můžete držet a počkat na termín splatnosti nebo jej prodat na sekundárním trhu. Pokud vás investování do dluhopisů zajímá více, přečtěte si tento článek.

Investujeme do akcií

Akciový titul nakoupíte na burze cenných papírů a je jen na vás, jestli dáte hlas stabilní společnosti s vybudovaným renomé nebo malé začínající firmě s velkým potenciálem. Nakoupit můžete akcie od jedné společnosti nebo rozložit určenou částku mezi více akciových titulů. Pravidelně pak sledujte situaci na burze. Akcie můžete držet neomezeně dlouhou dobu a pobírat dividendy nebo je prodat, jakmile hodnota vzroste. Můžete s nimi také obchodovat, to už je ale poměrně složitější.

planning the business risk with flowchart at work

Výhody a nevýhody nákupu

U dluhopisu máte větší jistotu návratnosti vložených prostředků. Pokud společnost nebude v insolvenci, obdržíte v určeném termínu vklad i úrok. Zhodnocení je však menší. Dluhopis můžete prodat na sekundárním trhu, znamená to ale ztrátu určité části očekávaného zisku.

Akcie mají vyšší potenciál a můžete s nimi dosáhnout zhodnocení i okolo dvaceti procent ročně. Znamenají ale vyšší riziko a při krátkodobém investování také nutnost pravidelně sledovat hodnotu na burze a případně reagovat na změny kurzu. Akcie vám však jako bonus nabízejí pravidelnou výplatu dividend.

Diverzifikace je nejlepší přístup

Nejlepším přístupem k řízení investic je diverzifikace rizika. Tedy rozložení vkladu mezi nákup různých titulů. V portfoliu byste tak měli mít zastoupeny cenné papíry s nižším rizikem i ty slibující vyšší zhodnocení v budoucnu. Nedá se přesně říci, co je lepší a výnosnější, každá investice má svá specifika. Je pouze a jen na vás posoudit, co je pro vás nejlepší.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button