Spolupráce

Kancelář odolná požáru

Pokud se stěhujete do nových kancelářských prostorů, je potřeba kromě nájmu, nábytku a instalaci vody a topení myslet také na bezpečnost. A to nejen proti zlodějům, ale také s ohledem na zdraví. Mezi jedno z takových opatření patří také protipozarni systemy, které zajistí, že budou prostory odolné žáru i případnému přepětí drátů apod. Mezi základní opaření se počítají například požární dveře. Ale samozřejmě také okna. Další věcí, na kterou se často zapomíná, jsou požární stěny. Nezbytností jsou pak také klapky pro odvod tepla a kouře. A nesmíme vynechat ani požární sloupko-příčkové fasády. 

Požární dveře

Drtivá většina požárních dveří se řadí do kategorie EI 30 – 60, která zajišťuje odolnosti požáru v hodnotě uvedené v minutách. Tedy EI 30, zabraňuje průniku požáru do 30 minut, EI 60 do 60 minut). Tyto dveře se obyvkle testují na základě normy ČSN EN 1634-1 a v souladu se zákonem §5 vyhlášky 202/99 Sb. – o němž by dveře měly mít příslušný certifikát. Obvykle se vyrábějí z protipožární kamenné vlny v kombinaci se dřevem a povrchovou fólií. 

Požární okna

Protipožární okna se vyrábějí v mnoha variantách. Pevná zasklená, jednokřídlá nebo dvoukřídlá, otevíravá, případně výklopná. Běžně používaným typem jsou EI 15 – 30 (bránící průniku kouře; číslo = čas odolnosti v minutách), EW15 – 60 (bránící průniku požáru; číslo = čas odolnosti v minutách), s konstrukčními částmi DP1 – 3 (od těch, které neuvolňují teplo k podpoře hoření (1), až po ty konstrukční prvky, které teplo uvolňují (3) a hoření tak podporují). (Označení SC znamená kouřotěsné výrobky.) Okna se vyrábějí z vysoce kvalitního dřeva a skla s vysokou odolností proti teplu.

Požární stěny 

Požární stěny jsou neodmyslitelnou součástí každé budovy, protože napomáhají evakuaci osob a zabraňují tak postupu požáru a kouře budovou. Obvykle je navrhuje již projektant nebo architekt při stavbě budovy. U starších objektů to nemusí být samozřejmostí. Je dobré si proto ověřit, že únikové cesty mají skutečně toto opatření. Stejně jako by ze zákona měla každá budova mít požární alarmy, hasicí přístroje a již zmiňované požární dveře a okna. U stěn je doba odolnosti mezi 15 a až 180 minutami. 

Klapky pro odvod tepla a kouře 

Kouřové klapky se umisťují na střechu, kde zajišťují odvod kouře, tepla a toxických plynů vzniklých v průběhu požáru ven z objektu. Často jsou nazývány jako klapky pro usměrnění pohybu kouře a tepla. V nabídce jsou buď jednokřídlové nebo dvoukřídlové, kruhové nebo čtyřhranné, a s manuálním nebo automatickým ovládáním napojeným na detektory požáru. Lze je do objektu umístit buď ve variantě single, která vždy odvádí zplodiny jen z jednoho úseku budovy (jedné místnosti), nebo multi, která zajišťuje pokrytí většího prostoru (více místností) zároveň v součinnosti. 

Požární sloupko-příčkové fasády

Tato speciální konstrukce vnější fasády zajišťuje zadržení nerozšiřujícího se ohně. A to v kategoriích EI 15 – 60 podle normy PN-EN 1364-3 i PN-EN 1364-1. Konstrukce se skládá z nosných vertikálních a horizontálních hliníkových uzavřených profilů. Umožňuje tak realizaci svislých stěn a také prosklených světlíků. Svou podstatou podporuje energeticky úsporné a pasivní domy.

Zdroj náhledového obrázku: Unsplash

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button