Dům a zahradaRady a tipy

Jak naložit s použitými oleji a tuky? Do odpadu nepatří, kam tedy?

Jak nakládáte s použitým kuchyňským olejem? Mnoho z nás jej prostě jednoduše vylije do odpadu – byť asi všichni víme, že by se to dělat nemělo. Možná nám totiž chybí informace, jak jinak s ním naložit, nebo se bojíme toho, že by to vzalo moc času a práce. Rozhodně ale platí, že vylévání oleje do kanalizačního systému představuje velkou environmentální zátěž. Velmi se tím zatěžují čistírny odpadních vod, které si s olejem ne vždy umí poradit, ale olejové znečištění ohrožuje také kvalitu povrchových i spodních vod a může vést k nebezpečnému znečištění pitné vody.

Když ne kvůli životnímu prostředí, tak kvůli odpadům

Vylévání olejů a tuků do kanalizace je nebezpečné nejen pro přírodu, ale může také vést k vážnému ucpání odpadního vedení. V takovém případě je potom na odstranění tukových nánosů potřeba použít vysoce účinné chemikálie, a tím se samozřejmě do odpadních vod dostávají další škodlivé látky, které škodí přírodě i vodním organismům. Je tedy v zájmu všech, abychom tuto zátěž co nejvíce eliminovali vlastním zodpovědným nakládáním s oleji a tuky.

Kam tedy vylít použitý olej nebo jiný tuk?

Z pohledu ochrany životního prostředí je zásadní, aby se domácnosti naučily správně nakládat s použitými tuky a oleji a jejich likvidaci prováděly pouze za pomoci určených zařízení a vybavení. Použité oleje a tuky by se tak po použití měly přelít do vhodných nádob, popřípadě do PET lahví a následně přenést k velkoobjemovým sběrným nádobám umístěným na sběrném dvoře, kontejnerovém stanovišti či na parkovištích.

Následně je třeba posoudit, o jaký druh sběrné nádoby se jedná a podle toho také pokračovat v následném postupu. U některých nádob se olej přímo vlévá do nádoby nebo se vkládá v řádně uzavřených PET lahvích. V současnosti se v městech a obcích využívají obě tyto metody, a proto je nutné si pečlivě ověřit, o jakou nádobu se jedná.

Jak se s oleji dále nakládá?

Použité kuchyňské oleje a tuky mohou být poměrně cennou surovinou, která se dá uplatnit a využít mnoha způsoby. Dají se například poměrně dobře recyklovat a použít při výrobě biologických paliv, nebo je jejich použití možné také v bioplynových stanicích. Je tak vhodné je třídit již doma, protože jejich potenciál dalšího využití je skutečně poměrně velký.

Mezi hlavní odběratele recyklovaných olejů mohou patřit různé společnosti petrochemického průmyslu, které jej využívají jako vstupní surovinu při výrobě nafty či leteckého paliva. Dále se dají tuky po recyklaci využívat iv chemickém a kosmetickém průmyslu.

Pro velkokapacitní kuchyně platí jiná pravidla

Jde-li o sběr tuku a oleje v gastro provozech, obvykle pro něj platí jiná pravidla. V takových zařízeních se nejčastěji využívají tzv. lapače tuků, které fungují na principu oddělování tuků od vody. Tedy již v rámci odpadu dojde k oddělení tukových složek a jejich následnému sběru. Pro naplněné nádoby následně přijede sběrné vozidlo a sebrané tuky odveze pro další shromažďování a procesování. Tento proces se však nehodí pro klasické domácnosti a malé podniky, kde se vyprodukuje běžně jen velmi malé množství tuků a olejů. Pro tyto účely bývají v obcích umístěny speciální velkoobjemové nádoby pro sběr použitého oleje.

Všichni bychom se měli kromě papíru, plastu a skla naučit třídit také tuky a oleje a využívat možnosti je bezplatně likvidovat a přispět tak k ochraně životního prostředí. Pokud máte ve své obci nádoby na sběr olejů a tuků, neváhejte je využívat.

ZDROJ: https://www.trideniodpadu.cz/jedle-tuky-a-oleje
ZDROJ obrázku: Pixabay

Štítky

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button